ECHO:s sponsrade familjeansökningar

/ / form-translation


 

 • USA
 • Norwegian
 • German
 • Swedish
 • Czech
 • Danish
 • French
 • Polish
 • Hungarian

 
Endast fullständiga ansökningar behandlas. Läs igenom alla vanliga frågor och svar innan du fyller i ansökningsformuläret.

Ansök här: https://www.z2systems.com/np/clients/echoconnection/survey.jsp?surveyId=1&

Översättning av formuläret


Vem kan ansöka om att bli en sponsrad ECHO-familj?

ECHO Connection hjälper allvarligt sjuka människor som kan styrka att de har behov av ekonomiskt stöd. Kriterierna som spelar in för att bli godkänd i ECHO-familjeprogrammet inkluderar följande:

 • Hemvist i USA, EU eller Storbritannien/Nordirland där det är tillåtet att skicka CBD-produkter eller Full Spectrum hampaolja
 • Allvarlig sjukdom
 • Behov av ekonomiskt stöd
  • Sjukvårdskostnader
  • Hushållets inkomst
  • Antal individer i hushållet

Jag bor inte i USA. Kan jag ansöka?

Från och med november 2018 är det sponsrade ECHO-familjeprogrammet öppet för personer i EU och Storbritannien/Nordirland också.


Vad är en sponsrad ECHO-familj?

ECHO-familjer uppfyller alla nödvändiga kriterier, är korrekt registrerade i vår organisation och har godkänts av vårt ansökningsteam. Godkända ECHO-familjer får donationer i form av a) produkter med CBD-olja eller Full Spectrum hampaolja, b) ekonomiskt stöd, eller båda.
ECHO-familjer kan få en förfrågan att ge organisationen sitt samtycke att vara med i våra publikationer och vårt marknadsföringsmaterial. Detta är ett sätt att informera och utbilda allmänheten om cannabinoiders terapeutiska effekter, och fungerar också som en kommunikationskanal för samarbete mellan familjer.


Vad är en fullständig ansökan?

För att din ansökan till ECHO-familjeprogrammet ska behandlas måste den vara fullständig, det vill säga den måste innehålla följande:

 1. Ifyllt webbformulär
 2. Ett brev där du förklarar ditt behov och din hälsosituation, så att kommittén får en ingående förståelse för ditt hälsotillstånd och din vardagssituation.
 3. Dokument som visar att det finns ett behov av ekonomiskt stöd – godkända handlingar inkluderar skattedeklaration, intyg som bekräftar eventuella socialbidrag och lönespecifikationer.
 4. Personfoto/n

När du har fyllt i webbformuläret måste du sätta upp ett online-konto och skapa ett lösenord. Du får ett email med instruktioner som förklarar hur du laddar upp ditt brev, informationen om din ekonomiska situation och dina foton. Svara noggrant på frågorna och försäkra dig om att du bifogar alla nödvändiga bilagor. Dokumenten ger dig en chans att förklara din situation och visa att du behöver hjälp.

Personlig intervju

Om din ansökan är fullständig och du kvalificerar dig för programmet

får du en inbjudan via email till en personlig intervju.

 Intervjun är det sista steget i ansökningsprocessen.
Observera att alla ansökningar är konfidentiella. När du har skickat in en ansökan kan det ta flera veckor innan du får svar. ECHO kontaktar dig på kontaktuppgifterna du har angett, antingen per email eller på telefon.


Jag har skickat in min ansökan. När kan jag förvänta mig ett svar?

Vi läser igenom och utvärderar alla ansökningar som skickas in. Beroende på hur många ansökningar vi har att gå igenom kan man förvänta sig ett svar inom 30 till 60 dagar. Om din ansökan är ofullständig kan det hända att du får en påminnelse att skicka in informationen som saknas. Bara fullständiga ansökningar prövas för det sponsrade ECHO-familjeprogrammet.


Om vi blir godkända som en sponsrad ECHO-familj, hur mycket kommer vi (jag) att få?

Produktdonationer och / eller ekonomiskt stöd utvärderas från fall till fall. Stödet som beviljas är unikt för varje individ eller familj. Summan och antal månader bestäms helt av styrelsen och / eller av teamet som behandlar din ansökan.


Vilka ingår i kommittén som godkänner ansökningar?

Ansökningsteamets medlemmar består av ECHO Connections styrelse och en entusiastisk grupp individer som har ett nära samband till organisationen.


Vad händer med personuppgifterna som jag uppger i min ansökan?

ECHO Connection delar inte informationen i din ansökan med tredje part. Om du har godkänts i programmet kan du bli tillfrågad att dela med dig av dina erfarenheter, för att ge andra hopp och uppmuntra fler att donera till programmet. Vi delar bara din historia med ditt uttryckliga medgivande.