Wniosek o sponsoring ECHO Family

/ / form-translation


 

 • USA
 • Norwegian
 • German
 • Swedish
 • Czech
 • Danish
 • French
 • Polish
 • Hungarian

 
Rozpatrywane będą wyłącznie wypełnione wnioski.  Prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.

W celu dokonania zgłoszenia należy kliknąć link: https://www.z2systems.com/np/clients/echoconnection/survey.jsp?surveyId=1&

Tłumaczenie formularza


Kto może ubiegać się o status rodziny sponsorowanej ECHO?

ECHO Connection służy pomocą osobom ciężko chorym, które mogą udokumentować swoją trudną sytuację finansową.  Kryteria przyjęcia do programu ECHO Family obejmują:

 • zamieszkanie w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, dokąd produkty CBD lub olej z konopi o pełnym spektrum mogą być legalnie wysyłane
 • ciężka choroba
 • Potrzeby finansowe
  • wydatki na leczenie
  • dochód gospodarstwa domowego
  • ilość mieszkańców gospodarstwa domowego

Mieszkam poza Stanami Zjednoczonymi. Czy mogę wnioskować o objęcie tym programem?

Od listopada 2018 roku program rodzin sponsorowanych ECHO dostępny jest również w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.


Co oznacza status rodziny sponsorowanej ECHO?

Rodziny ECHO to te, które spełniają niezbędne kryteria, są odpowiednio zarejestrowane w naszej organizacji i zostały zaakceptowane przez Zespół ds. Wniosków. Po zatwierdzeniu Rodziny ECHO otrzymują darowizny charytatywne w formie A) produktów na bazie oleju CBD lub oleju konopnego o pełnym spektrum, B) pomocy finansowej, lub w obu tych formach.
Rodziny ECHO mogą zostać poproszone o udzielenie organizacji zgody na udostępnienie swojego wizerunku w wiadomościach i marce organizacji. Pomaga to nie tylko informować i edukować społeczeństwo na temat terapeutycznych efektów działania kannabinoidów, ale także ułatwia komunikację i współpracę między rodzinami.


Co składa się na kompletny wniosek?

Aby być branym pod uwagę w programie ECHO Family, potrzebujemy kompletnych wniosków, które obejmują:

 1. Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego online
 2. List motywacyjny – jest to okazja do opisania Waszych potrzeb i sytuacji zdrowotnej, tak aby komisja mogła w pełni zrozumieć z jakimi problemami zdrowotnymi i codziennymi warunkami życia musicie się mierzyć.
 3. Dokumenty świadczące o potrzebie finansowej – akceptowalne dokumenty to np. zeznanie podatkowe, oświadczenie o państwowej pomocy społecznej, odcinek płacowy.
 4. Fotografia(-e) osobista(-e).

Po wypełnieniu wniosku online, zostaniesz poproszony o utworzenie konta online i ustanowienie hasła.  Otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi przesłania listu motywacyjnego, informacji finansowych i zdjęć. Poświęć swój czas na szczegółowe udzielenie odpowiedzi na pytania i prześlij wymagane dokumenty pomocnicze. Dokumenty te pozwolą Ci opisać Waszą sytuację i przedstawić argumenty uzasadniające przyznanie pomocy.


Rozmowa osobista

Jeśli Twój wniosek jest kompletny i zakwalifikowałeś się do programu, otrzymasz e-mail z zaproszeniem do umówienia się na osobistą rozmowę kwalifikacyjną.  Rozmowa kwalifikacyjna jest ostatnim etapem procesu aplikacyjnego.
Uwaga: wszystkie zgłoszenia są poufne. Po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie, odpowiedź może potrwać kilka tygodni.  ECHO skontaktuje się z Tobą na podany adres e-mail lub podany numer telefonu.


Złożyłem wniosek, kiedy mogę się spodziewać odpowiedzi?

Nieustannie czytamy i oceniamy napływające wnioski. Ze względu na znaczną ich liczbę, możesz spodziewać się, że odpowiedź od nas otrzymasz  w ciągu 30 do 60 dni od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek jest niekompletny, możesz otrzymać wezwanie do jego uzupełnienia. Tylko wypełnione wnioski będą brane pod uwagę w programie rodzin sponsorowanych ECHO.


W razie przyjęcia jako rodzina sponsorowana ECHO, jaką pomoc otrzymam/otrzymamy?

Darowizny produktów i/lub pomoc finansowa są rozpatrywane niezależnie dla każdego przypadku.  przyznana pomoc dla danej osoby lub rodziny ma charakter indywidualny. Kwota i liczba miesięcy wsparcia zależy wyłącznie od Zarządu i/lub Zespołu badającego dany wniosek.


Kto należy do komitetu oceniającego wnioski?

Członkami Zespołu ds. Wniosków są przedstawiciele Rady Dyrektorów ECHO Connection oraz grupa niezależnych pasjonatów ściśle współpracujących z organizacją.


Czy informacje dotyczące mojego wniosku będą przechowywane jako poufne?

ECHO Connection nie będzie udostępniać informacji o Twoim wniosku żadnym zewnętrznym podmiotom.  Po przyjęciu do programu ECHO może zaproponować Ci podzielenie się swoją historią, aby dać innym nadzieję i zaangażować darczyńców do wsparcia programu.  Będziemy jednak dzielić się Twoją historią wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.