Søknad om å bli en sponset ECHO-familie

/ / form-translation

  • USA
  • Norwegian
  • German
  • Swedish
  • Czech
  • Danish
  • French
  • Polish
  • Hungarian

 

Kun fullstendig utfylte søknader blir vurdert. Les Ofte stilte spørsmål før du fyller ut skjemaet.

Klikk på lenken for å gå videre til skjemaet: https://www.z2systems.com/np/clients/echoconnection/survey.jsp?surveyId=1&

Oversettelse av skjemaet


Hvem kan søke om å bli en sponset ECHO-familie?

ECHO Connection hjelper alvorlig syke mennesker som i tillegg har et dokumentert behov for økonomisk hjelp. Kriteriene for å bli med i ECHO Connections familieprogram er som følger:

  • Må være bosatt i USA, EU eller Storbritannia eller et land det er lovlig å sende CBD-produkter eller fullspektrum hampolje til
  • Ha en kritisk sykdom
  • Behov for økonomisk hjelp
    • Medisinske utgifter
    • Samlet inntekt i husholdningen
    • Antall personer i husholdningen

Jeg bor utenfor USA. Kan jeg søke på programmet?

ECHOs familieprogram er åpent i Europa og Storbritannia fra og med november 2018.


Hva innebærer det å være en sponset ECHO-familie?

ECHO-familier er de som oppfyller visse kriterier, er riktig registrert i organisasjonen vår og har fått søknaden sin godkjent. Familier som blir godkjent mottar veldedige donasjoner i form av A) CBD-basert olje eller fullspektrum hampoljeprodukter og B) økonomisk hjelp – eller begge deler.
ECHO-familier kan bli bedt om å stille opp på vegne av organisasjonen eller gi den tillatelse til å bruke dem og deres historie i sin informasjon og varemerke. Dette bidrar ikke bare til å informere og opplyse publikum om den terapeutiske effekten av cannabinoider, det etablerer i tillegg et kommunikasjons- og samarbeidspunkt mellom familiene.


Hva må til for at søknaden skal være fullstendig?

For å bli vurdert til ECHOs familieprogram krever vi en fullstendig søknad, som må inneholde:

  1. Ferdig utfylt elektronisk søknadsskjema
  2. Følgebrev – dette er din mulighet til å forklare hvilke behov du har og fortelle om helsetilstanden din slik at komiteen kan få full innsikt i sykdommen og livssituasjonen din
  3. Dokumenter som viser at du har behov for økonomisk hjelp – godkjente dokumenter er skattemelding, dokumentasjon på trygdeytelser, lønnsslipp
  4. Bilde(r) av deg selv

Når du har fylt ut det elektroniske skjemaet blir du bedt om å opprette en nettkonto og lage deg et passord. Du vil få en e-post med instruks om å laste opp brevet ditt, oversikten over de økonomiske behovene dine samt bilder. Ta deg tid til å svare utfyllende på spørsmålene, og legg ved alle tilleggsdokumenter som kreves. Disse dokumentene gir deg muligheten til å forklare situasjonen din og bevise at du trenger hjelp.

Personlig intervju

Hvis søknaden er fullstendig og du kvalifiserer til programmet, vil du få en e-post med invitasjon til et personlig intervju. Intervjuet er det siste steget i søknadsprosessen.
NB: alle søknader behandles konfidensielt. Legg merke til at det kan ta flere uker før du får svar på søknaden din. ECHO vil kontakte deg enten på e-post eller på telefonnummeret du har oppgitt.


Jeg har sendt inn søknaden, når kan jeg forvente å få svar?

Vi leser kontinuerlig gjennom og evaluerer søknader. På grunn av mengden søknader vi mottar kan det ta mellom 30 og 60 dager før vi lar høre fra oss. Hvis søknaden din ikke er fullstendig, kan du få en påminnelse fra oss om å fullføre den. Kun fullstendige søknader blir vurdert for ECHOs familieprogram.


Hvis jeg blir akseptert, hvor mye vil jeg (vi) få?

Produktdonasjoner og/eller økonomisk hjelp vurderes individuelt. Hver person eller familie vil få ulik grad av hjelp. Mengde produkter og antall måneder med støtte vurderes av styret og/eller teamet som har oppsyn med den aktuelle søknaden.


Hvem sitter i komiteen som godkjenner søknader?

Medlemmer av søknadsteamet i ECHO Connection består av styremedlemmene og et engasjert team av personer som er tett tilknyttet organisasjonen.


Vil søknaden min behandles konfidensielt?

ECHO Connection vil ikke dele informasjon i søknaden din med tredjeparter. Når du har blitt godkjent kan ECHO imidlertid be deg om å dele historien din slik at du kan være med å gi håp til andre, og oppfordre potensielle bidragsytere til å støtte programmet. Vi vil kun dele historien din etter at du har gitt uttrykkelig samtykke til det.